вторник, 15 јули 2008

СЛАВЕ МЛАДЕНОВСКИ


СЛАВЕ Хр. МЛАДЕНОВСКИ
Роден е во с. Владимирово, Беровско.

Бил главен курир на Револуционерната организација во Малешевијата.

Подоцна бил назначен за Малешевски реонски војвода.

Нема коментари: