вторник, 8 јули 2008

МАРИЈА МАРКОВА ПОП ГЕОРГИЕВА

Марија Маркова-Поп Георгиева е родена во Берово. Сестра е на војводата Иљо Марков (дедо Иљо Малешевски). Била една од првите жени ајдути во Македонија која му била „сопатничка во преродбенските националноослободителни борби во Македонија, Тракија и Горна Бугарија - со осумдесет годишен револуционерен живот непрекинато на Балканот“.
Нејзиното револуционерно име било „Рошко“. Таа учествувала како „бајрактарка“ на Дедо Иљовата дружина во периодот од 1827 до 1828 година по реката Бистрица, потоа по околината на градот Бер за врема на грчките ослободителни борби „каде Иљо војвода со шестотини борци - Македонци извршил напад на голема турска војска, на која и нанел тежок удар“.
Марија, исто така „учествувала како борец во Македонскиот батаљон предводен од Иљо војводата, во Кримската војна“ кај Севастопол, потоа при нападот на Белградското кале (на Калемегдан) и во многу други борби. Починала во село Рила во 1916 година.
(Зоран Тодоровски, Војводата Дедо Иљо Малешевски во архивската документиција, "Војводата Дедо Иљо Малешевски и неговото време", Берово 2000,128-129)

Нема коментари: